Demokratisoppa 2022 – Föreläsningar för en starkare demokrati

19 december, 2022
  • Demokrati och rättigheter

Under flera års tid har Sensus Östra Götaland tillsammans med samarbetsparter bjudit in till diskussion och lunch i Jönköping genom konceptet ”Demokratisoppa”.

I och med Coronapandemin hölls Demokratisoppa under en tid digitalt. Och under 2022 var vi tillbaka i den fysiska världen. Dock inte utan lärdomar då det nu funnits möjligheter att medverka både på distans och fysiskt. På så vis har vi skapat fler möjligheter till deltagande. Temat för Demokratisoppa 2022 har varit ”Möjligheter med demokrati.”

Föreläsare under 2022
Under året har vi fått lyssna till journalisten och dokumentärfilmaren Khazar Fatemi samt poeten, författaren och artisten Ali Thareb kring ämnet ”En hotad kultur – vad händer med demokratin och yttrandefriheten?”. Personliga berättelser kring att bevara sin kultur och identitet, förtryck, krig och konflikter.

Professor Magnus Dahlstedt pratade om uppväxtvillkor och delaktighet i ett nutida samhälle präglat av växande ojämlikhet. Vilket ansvar och vilka möjligheter finns hos civilsamhället och skolväsendet?

Under årets sista Demokratisoppa fick vi lyssna till ungdomar från Europeiska solidaritetskåren och deras upplevelser och erfarenheter kring volontärarbete. Ungdomarna berättade hur de givits chansen att sprida kunskap och öka gemenskapen hos barn och unga samtidigt som de själva växt som person.

Reflektioner – Vad tar vi med oss? Vad händer härnäst?
Under årets demokratisoppor tar vi särskilt med oss de olika perspektiv där demokrati kan fungera som en möjliggörare. Genom diskussion har vi sett hur demokrati är en grundpelare för kulturbevarande, identitet och jämlikhet, men också hur det kan leda till nya erfarenheter och kunskapsspridning genom möten.

Träffarna har öppnat upp för en personlig reflektion kring vad var och en har för ansvar och möjligheter i samhället och dess gemensamma demokrati. Diskussionen har möjliggjort en förståelse kring hur handlingar inom andra aspekter så som delaktighet, kultur och jämställdhet har en påverkan på demokratin. Något vi strävar efter att utveckla tillsammans med både gamla och nya deltagare under 2023. Alla är välkomna!

Samarbetsparter
Samarbetsparter under 2022 har varit Europa direkt Jönköpings län, Den globala skolan/Universitets- och högskolerådet, Jönköpings kommun och Svenska kyrkan.