Cirklar för människor på flykt

12 december, 2022
  • Ny i Sverige

Språket är på många sätt en av de viktigaste nycklarna till att kunna delta i samhället fullt ut för nyanlända personer. I Göteborg genomför vi regelbunden språkverksamhet inom det som kallas för Svenska från dag ett.

Under pandemin blev deltagarantalet lågt i cirklarna för asylsökande, trots försöken med digitala cirklar. Under hösten 2022 har Sensus i Göteborg på nytt fyllt lokalerna på Drottninggatan 30. Vi gläder oss eftersom denna verksamhet på ett påtagligt sätt visar att vi är en viktig aktör inom mångfald och demokrati i Göteborg.

I stort sett samtliga deltagare som är flyktingar eller nya i Sverige, söker sig till Sensus för att få möjlighet att lära sig det svenska språket. Många deltagare lyckas med att hitta småjobb, men de upplever språket som det stora hindret för att komma in i samhället på riktigt.

Personer som söker asyl eller är flyktingar från Ukraina får inte studera svenska på SFI. De måste först ha en kommunplacering (och ett personnummer). Därför tilldelar staten studieförbund och folkhögskolor öronmärkta medel, för att erbjuda cirklar i till exempel det så kallade ”Svenska från dag ett”.

Här ser vi en sådan grupp tillsammans med ledaren Karin Kolsberg. De har precis gått igenom grunderna i hur man ställer frågor på svenska och försökt jämföra olika jultraditioner genom att prata i smågrupper. Drottninggatan 30 blir en fin mötesplats mellan deltagare, ledare och anställda, både vid kaffemaskinen och i fikarummet.