Café Minnesvärt – en värdefull mötesplats

15 maj, 2024
  • Samtal om livet

Örnsköldsviks Alzheimerförening, i samarbete med Sensus, fortsätter att stödja personer och deras anhöriga som lever med Alzheimers sjukdom. Genom initiativet Café Minnesvärt har föreningen regelbundet arrangerat träffar där deltagarna får möjlighet att lyssna till föreläsningar om Alzheimers och utbyta erfarenheter om hur det är att leva nära någon med sjukdomen.

Café Minnesvärt har blivit en viktig mötesplats för många, där de kan finna stöd och gemenskap. Utöver dessa träffar har en anhöriggrupp mötts veckovis, vilket ytterligare stärkt nätverket bland deltagarna.

Nyligen genomgick Örnsköldsviks Alzheimerförening en förändring i sin ledning. Anna Berggren, som länge tjänat som ordförande, har överlämnat ansvaret till en ny styrelse. Denna förändring markerade också starten på nya planer och projekt för föreningen, där Sensus deltog i det första styrelsemötet för att diskutera framtiden.

Vid detta möte passade vi även på att tacka Anna för hennes engagemang och dedikation under de år hon ledde föreningen. Hennes insatser har varit ovärderliga för både föreningen och dess medlemmar.

Föreningens arbete och de planerade aktiviteterna ser ut att fortsätta ge stöd och information till de som berörs av Alzheimers, och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med den nya styrelsen för att ytterligare stärka och utveckla verksamheten.

Örnsköldsviks Alzheimerförening