Bli mer digital – smart på internet

27 december, 2022
  • Digital delaktighet

Sensus Östra Götaland har under hösten 2022 genomfört studiecirklar i smartphones och teknik för seniorer, med namnet ”Bli mer digital”. Syftet med projektet är att minska äldres utanförskap och följa med i den konstanta tekniska utvecklingen. Projektet har fått stöd från Socialstyrelsen och Sensus har startat totalt 12 cirklar på åtta olika orter.

Ledarna till projektet har rekryterats genom att göra ledarutbildningar som var öppna att anmäla sig till och vi har genom detta hittat några riktiga eldsjälar. Det finns ett stort engagemang inom ämnet äldre och digitalisering när man väl börjar prata om det, även bland yngre.

Deltagarna har haft alla variationer av förkunskaper. Vissa hade inte ens provat sin nya telefon och ville lära sig grunderna, medan andra hade med sig egen Ipad och redan spelade Wordfeud med sina vänner. Gemensamt för många var dock en otrygghet med tekniken och en känsla av att de inte hängde med i samhällets digitala utveckling. Ledarna har haft en egen Facebook-grupp och hållit digitala träffar ”after work” där de kunnat dela erfarenheter och utmaningar med varandra. Verksamhetsutvecklare och projektledare har skapat nya studiematerial och en ledarhandledning som finns tillgängliga som underlag till den som vill starta samma verksamhet i sin kommun.

Deltagarna har varit mycket nöjda med cirklarna och ledarnas engagerade arbete. De flesta önskar dock en sak till – att få fortsätta! För många var Bli mer digital en bra start för att bli mer bekväma med sina telefoner och paddor, men det skapade också mersmak och de vill inte sluta lära sig.

Yamile Johansson, som är cirkelledare, säger i en intervju med Smålandsposten: "Många förstår inte nyttan med att kunna sin smartphone förrän de har lärt sig det. Även de som redan var mer kunniga har hittat helt nya saker att lära sig, såsom nätshopping, hur man förnyar recept på 1177, Vita arkivet och hur man igenkänner spam. Cirklarna har öppnat en ny värld för en målgrupp som kanske annars aldrig skulle ha provat på det. Dessutom har det skapat en social mötesplats och gemenskap kring lärandet, särskilt i de mindre orterna. Vi tror att det är just denna kombination av engagerade ledare och gemenskapskänslan som har gjort Bli mer digital så uppskattat. Vi hoppas nu att konceptet kan fortsätta och att det kan spridas till våra kollegor i framtiden."

Projektet har drivits av Tessan Nordeman (Verskamhetsutvecklare Kalmar), Sofia Jaeger (Verskamhetsutvecklare Växjö) och Ida Aragrim (projektledare).