Bild: Scandinav bildbyrå

Antidiskrimineringsfrågor i fokus på Stockholm Pride 2019

24 september, 2019
  • Demokrati och rättigheter

En viktig uppgift för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr är att sprida kunskap om diskrimineringsfrågor. Inför och under Stockholm Pride 2019 medverkade byrån på fler sätt.

Inför Stockholm Pride genomgick samtliga volontärer en digital utbildning med fokus på diskrimineringslagen och inkluderande bemötande.

Under Pride-veckan anordnades två seminarier. Det ena, som samarrangerades med Stockholms stift, var ett samtal med avgående biskop Eva Brunne. Det andra seminariet behandlade diskrimineringslagen med fokus på hbtq. Under hela Pride-veckan hade även Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr öppen mottagning för rådgivning och informationsbord i Pride House.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr arbetar för människors rätt att inte bli diskriminerade. Byråns uppgift är att verka för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället genom att utbilda, informera och samverka i diskrimineringsfrågor.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr startades 2018 och drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- civilsamhällesfrågor, MUCF. Sensus Stockholm Gotland är huvudman för byrån.