Ett år av rättighetsarbete och samhällsengagemang

28 december, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Under 2023 har antidiskrimineringsbyråer i Uppsala, Gävleborg och Dalarna aktivt bidragit till samhällsutvecklingen genom att erbjuda juridisk rådgivning, driva opinionsbildning och arrangera utbildningar, med målet att bekämpa diskriminering och främja en inkluderande och rättvis samhällsmiljö.

Sensus region Svealand driver tre antidiskrimineringsbyråer: Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Diskrimineringsbyrån Gävleborg och Rättighetscentrum Dalarna. Dessa byråer, som är en del av Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer, erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning om diskriminering och arbetar förebyggande genom utbildning och informationsspridning.

Under 2023 samarbetade byråerna i opinionsbildning med remissvar på tre offentliga utredningar och lagförslag: kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd (SOU 2023:25), "Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv" (SOU 2022:38) och "En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp" (SOU 2023:17).

Tillsammans med landets övriga antidiskrimineringsbyråer deltog de även i planering och genomförande av seminarier och en gemensam monter på MR-dagarna i Helsingborg.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU

2023 har varit ett år med mycket folkbildning och samverkan för ADU. I mars arrangerade vi i samverkan med studieförbundet Ibn Rushd och Gottsunda dans & teater ett panelsamtal om diskriminering mot muslimska kvinnor i Sverige. Samtalet, som leddes av Uppsalabon och influencern Kawtar Chibli, hade rubriken "Diskriminering, mikroaggressioner och civilkurage: ett samtal om hijabi i det offentliga rummet". Deltagarna Rihab Garci, Mona Suleiman och Sarah Ameziane diskuterade islamofobi och diskriminering i vardagen och som en del av samhällets struktur.

Ett annat viktigt samarbete under året har varit att skapa mötesplatser för två organisationer vi samarbetar med. ADU har ett nära samarbete med ett kvinnokafé som drivs av organisationen SiU (Samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala). Vi har bland annat medverkat på föreningens kafékvällar och deras arrangemang den 8 mars, för att informera om vår verksamhet och diskrimineringslagen. Vi har även deltagit i deras cykelkurs för kvinnor under en vecka i somras. Under 2023 har vi utvecklat vår samverkan med föreningen ASOV, som driver antirasistiska och feministiska projekt med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Jämställdhetsmyndigheten. ASOV arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och bekämpa rasism. ADU har erbjudit workshops för föreningens medlemmar om rättigheter och diskriminering samt fört samman föreningen med SiUs kvinnokafé genom en pizzakväll med kultur, föreläsningar och samtal i Kulturpunkten Gottsunda.

Rättighetscentrum Dalarna, RD

2023 var ett aktivt år för Rättighetscentrum Dalarna, med många föreläsningar, utbildningar och workshops, samt arrangörskapet av en stor demokratikonferens. I september arrangerade vi med externt finansiellt stöd från #ViMåstePrata, Brottsofferfonden och Brottsofferjouren med flera en konferens om "Demokrati och Hatbrott" i Borlänge. Föreläsare som professor Mattias Gardell, polisen, Daniel Poohl från EXPO, landshövdingen i Dalarna, Forum för Levande Historia och Toleransprojektet medverkade. Marcus Haile från Brottsofferjouren modererade. Detta blev vårt största event någonsin, med 150 deltagare under heldagen.

Under året genomförde vi fyra digitala utbildningar för fackförbundet ST med titeln "Diskrimineringslagen i praktiken". Utbildningen var öppen för medlemmar, förtroendevalda och ombudsmän, med cirka 35 deltagare per tillfälle. Vi är glada över den positiva feedback vi fått från beställaren.

I november medverkade vi i skolprojektet "Kärleken Är Fri" tillsammans med Rädda Barnen. Vi genomförde workshops för alla niondeklassare på temat trakasserier och sexuella trakasserier på ett högstadium i Horndal och höll en föreläsning om samma tema för förstaårseleverna på Hagagymnasiet i Borlänge. Alla medverkande hade en egen informationsmonter. Detta viktiga projekt har varit uppskattat av både lärare och elever.

Diskrimineringsbyrån Gävleborg, DG

Året 2023 har varit fyllt med utmaningar och framgångar för Diskrimineringsbyrån Gävleborg. Vårt engagemang och samverkan med lokalsamhället och andra byråer har bidragit till en inkluderande och rättvis samhällsutveckling. Ett av våra initiativ var utvecklingsprojektet "Romer i Gävleborgs län", som avslutades under våren. Projektet resulterade i en utställning, "Bortom stereotyperna - Röster från romer och resande idag", som nu turnerar på bibliotek och museer i länet och andra delar av landet.

Vi har också aktivt medverkat och samverkat med andra lokala aktörer kring Pride i flera kommuner, med diskrimineringsföreläsningar och föreläsningar under Minoritetsveckan, samt föreläsningar på skolor. Exempel på vårt deltagande är från Färila veckan under sommaren, där vi stöttade evenemanget och informerade om diskrimineringslagen.

DG har deltagit i samverkan med andra antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Tillsammans med Rättighetscentrum Dalarna genomförde vi miniseminariumet "Rätten till sin identitet på arbetsplatsen" under MR-dagarna.