Bild: J-O Madeleine Ågren

Antidiskriminering

15 oktober, 2019
  • Arbetsliv

Sensus Norrland driver två antidiskrimineringsbyråer: Rättighetscentrum Västerbotten och Rättighetscentrum Norrbotten. Deras arbete handlar om att förebygga diskriminering i samhället och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Detta görs genom tre huvudsakliga arbetsområden: kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda personer som upplever sig diskriminerade, kompetenshöjande insatser om diskriminering och opinionsbildande insatser.

Under 2019 utbildade de 3 028 personer och erbjöd stöd och rådgivning till 78 personer i Västerbotten och Norrbotten. De hade verksamhet i följande kommuner: Skellefteå, Umeå, Nordmaling, Dorotea, Robertsfors, Lycksele, Sorsele, Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn, Kalix, Kiruna, Arvidsjaur, Gällivare och Haparanda.

Båda verksamheterna fick under 2019 finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Rättighetscentrum Norrbotten fick också finansiering från Region Norrbotten, Luleå kommun och Piteå kommun. Rättighetscentrum Västerbotten hade också under året medel från Allmänna arvsfonden för det treåriga projektet Perspektivbyrån - Normkreativa metoder för likabehandling.

Rättighetscentrum Västerbotten
Under året har vi på Rättighetscentrum Västerbotten genomfört en rad olika insatser för att förebygga diskriminering i Västerbottens län.

Med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten tog vi bland annat fram en ny utbildning med fokus på den svenska grundlagen, ”Dina friheter och ditt skydd i Sverige”. Utbildningen riktar sig till den som vill ha grundläggande kunskap om den svenska grundlagen och dess viktiga principer om jämlikhet, alla människors lika värde och icke- diskriminering.

Under året fick vi möjlighet att bland annat utbilda asylsökande och nyanlända personer i Skellefteå kommun. Vid ett väldigt uppskattat utbildningstillfälle pratade vi om vad yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet betyder för oss som medborgare i Sverige.

Rättighetscentrum Norrbotten
Stöd och rådgivning till enskilda handlade till största delen om etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. De vanligaste samhällsområdena var hälso- och sjukvård och utbildningssektorn.

Föreläsningsserien Ojämlikhetens pris om hur diskriminering och ohälsa hänger samman inleddes 2019 (Anneli Svensson) och fortsätter 2020. Vår återkommande konferens Mångfald? Ja, tack! hade temat Civilkurage – vill du? Vågar du? (bl a Mattias Irving och Mina Dennert). Om normer, grupptryck och självkänsla (Angelica Håkansson), protest och motstånd (Agnes Török), musik på yiddisch har det också handlat.

Vi har utbildat bl a tio grupper av nyanlända, anställda på Handelsbanken, Sparbanken Nord, förtroendevalda på Unionen, elever på Sunderby och Kalix folkhögskola och haft release av vår rapport om diskriminering i Norrbotten.

Perspektivbyrån och Rättighetsvandring
Perspektivbyrån är ett treårigt, Arvsfondsfinansierat, projekt. Projektet arbetar för att förebygga och motverka diskriminering bland barn i åldrarna 6-16 år samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur-och fritidsmiljöer.

Perspektivbyrån genomförs i samverkan med simhallar och bibliotek i Skellefteå, Umeå och Sorsele kommun.

Under 2019 har vi genomfört 40 stycken målgruppsaktiviteter med 330 barn och unga samt tio fortbildningar för projektets samarbetspartners. Projektet har också föreläst i en rad externa sammanhang, bland annat i Robertsfors, Nordmalings och Dorotea kommun. Delprojektet, Rättighetsvandringar, syftar till att utveckla metoder för mer jämlika stadsmiljöer. Under 2019 har sju workshops genomförts där vi samlat in berättelser om trygga och otrygga platser i Umeå utifrån perspektiven rasism, funktionsnedsättning, hbtq och ålder. En digital plattform, där berättelserna och analyser finns presenterade, lanserades i december 2019.