Alpha-grupper

4 december, 2019
  • Tro och religion

Alpha-konceptet bygger på tio kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal.

Alpha finns över hela världen och alla är välkomna. Det finns på caféer och universitet, i hem och kyrkor och på massa andra platser. Ingen Alpha är den andre lik, men generellt så har de tre saker gemensamt: mat, föredrag och ett gott samtal.

Alpha-grupperna genererar ofta nya ledare då tidigare deltagare ofta blir hjälpledare i de nya grupperna. Sensus Norrland har under 2019 samarbetat med församlingar som sammanlagt haft igång fjorton Alpha-grupper. Dessa grupper har erbjudits i Luleå, Piteå, Örnsköldsvik, Umeå, Nordmaling och Skellefteå. I Norrbotten blir alla Alpha-ledare en gång om året erbjudna att delta i en inspirationsdag i Alpha.

Genom Alpha-arbetet kan församlingen växa när människor hittar en meningsfull gemenskap. Ledarna har själva uttryckt att Alpha är den verksamhet som på det effektivaste sättet genererar nya och mer aktiva medlemmar i församlingen. Deltagare vittnar om att tröskeln till kyrkan sänks när man möts av en varm gemenskap.

Många som gått en Alpha-kurs vill fortsätta att förkovra sig och växa tillsammans med andra i fortsatta bibelstudiegrupper.