Bild: Scandinav Bildbyrå

Adams jäkligt lättlästa Agenda 2030

24 november, 2021
  • Demokrati och rättigheter

När det inte fanns en lättläst version av de globala målen producerade Medis 5 ett lättläst studiematerial om global hållbarhet.

Under året som gått har Medis 5, inom ramen för arvsfondsprojektet Baby, It's Cold outside, ägnat sig åt att studera de globala målen i Agenda 2030 i syfte att skapa lärmaterial till bland annat särskolor.

Ganska snart upptäckte de dock, till sin förvåning, att det inte fanns någon lättläst version av de 17 målen. Medis 5 såg det då som en spännande uppgift att försöka beskriva FN's tankar kring hållbarhet på ett lättläst sätt.

Uppdraget gick till Adam Femling, medarbetare på Medis 5. Resultatet fick namnet Adams jäkligt lättlästa Agenda 2030. Det finns också en engelsk version Adam Damn Easy to Read Agenda 2030.

Text: Marita Jonols

Om Medis 5

Medis 5 är en daglig kulturverksamhet för personer med intellektuella funktionsvariationer. På Medis 5 arbetar musiker, fotografer, konstnärer, formgivare, filmare m.m. I olika formationer görs musikföreställningar, konstutställningar, filmer och andra kulturproduktioner. Sensus är huvudman för Medis 5.

Läs mer