Bild: Magnus Fröderberg

Sensus Svealand har verksamhet med 23 st scoutkårer

9 oktober, 2019
  • Föreningsutveckling

För att upprätthålla och bygga vidare samarbetet med scouterna i regionen har Sensus Svealand under 2019 agerat utifrån fokuserade arbetsmål. Dels har det handla om att fördjupa samarbetet med scoutkårer som vi redan har kontakt med, dels om uppsökande verksamhet gentemot scoutkårer som visat intresse för samarbete med Sensus.

Viktigt är också ett nära samarbete med Scouternas regionkansli samt deltagande i olika kurser, distriktsstämmor och andra träffpunkter som scouterna har. På dessa arrangemang kan vi berätta om Sensus arbete kring folkbildning, lyfta vår identitet och sprida vår vilja att ge tillskott kring bildning som scouterna själva inte har.

Sensus har aktivt sökt samarbeten kring olika arrangemang som scouterna genomför i olika arrangemangsgrupper. Vi stärker arbetet med Rättvikskurserna som vi började samarbeta med 2018. Vi deltar aktivt i arbetet med Upplandskurserna, både planering och genomförande. Dessa två kurser ska ses som ett viktigt nav till att nå ut med vår identitet och kompetens. Genom detta arbete når vi ca 400 stycken aktiva scoutledare i regionen.

Sensus deltar aktivt i distriktsstämmor som scouterna har runt om i regionen, via dessa når vi aktiva scouter från olika kårer. Vi initierar och skapar en kurs kring rekrytering av vuxna till scoutkårer. Kursen sker i samarbete med Södermanlands scoutditrikt och regionalt anställd på scouternas regionkansli. Blir utfallet bra av denna kurs borde den kunna genomföras i fler scoutdistrikt i vår region.

Arbetet med att nå fler scoutkårer har under året gått bra, för tillfället har vi verksamhet i 23 kårer vilket är en ökning med 9 st sedan 2018. Det finns mycket verksamhet att bygga då vi inom vår region har många scouter. Sju scoutdistrikt som innehåller 73 st scoutkårer med ca 7 000 medlemmar.

– Mycket av framgången beror på att min tjänst gjorts om så att jag under 2019 enbart fokuserat på scouterna, berättar verksamhetsutvecklaren Roger Eriksson. Ett vinnande koncept, som givit både verksamhets- och kvalitetsmässigt resultat!