Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Cirklar, kurser och evenemang

Sensus samverkan med fackförbund

Sensus samverkar med fackförbunden i form av utbildningar och kurser för såväl förtroendevalda och ombudsmän som för medlemmar. Vi hjälper organisationer och arbetsplatser att utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.

Läs merom "Sensus samverkan med fackförbund"
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Metoder och studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Projekt och utbildningar

Cultural Footprint

Cultural Footprint är ett kultur- och musikprojekt som vänder sig till unga kreatörer som blivit påverkade av covid-19.

Läs mer

Microhub

Microhub är ett projekt som främjar kreativa mikroföretag eller affärer på landsbygden genom utveckling av webbverktyg och hjälpmedel online.

Läs mer

Arbetsträning – Sensus Stockholm

Sensus Stockholm erbjuder arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom administration samt olika uppgifter som bottnar i våra verksamheter.

Läs mer

Sensus diplomutbildningar

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Utbildningarna ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper.

Läs mer

Sensus antidiskrimineringsbyråer

Det finns 18 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige som arbetar för att förebygga och motverka diskriminering. Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till den som utsatts för diskriminering och arbeta förebyggande med utbildning, opinionsbildning och informationsspridning.

Läs merom "Sensus antidiskrimineringsbyråer"
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.