Bild: Scandinav bildbyrå

Cultural Footprint

Stöd till unga konstnärer, artister, kreatörer efter covid-19.

Målet med projektet Cultural Footprint är att främja och stödja unga personer inom den icke- kreativa och kulturella sektorn som blivit drabbade av covid-19. Projektet främjar ungdomsentreprenörskap inom kulturella och kreativa sektorer genom att stödja och stärka unga och framväxande konstnärer, kreatörer och kulturaktörer i syfte att bidra till omstruktureringen och återfödelsen av konsten med hjälp av digitalisering, digitalt samarbete, e-publik och e-affärsverktyg.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Cultural Footprint

Projektet görs med stöd av EU