Bild: Kristina Bauch Kroona

Bokmässan

Bokmässan är en viktig litteraturhändelse. Här ges plats för ny litteratur men också för möten, samtal och erfarenhetsutbyte. Årets bokmässa gjordes som en hybrid den 23-26 september.

För oss är Bokmässan en plats för viktiga samtal, workshops och möten tillsammans med våra medlems- och samarbetspartners och andra besökare. Folkbildningens metoder och syn på människa och samhälle spelar roll i de angelägna frågor som litteraturen så kraftfullt kan väcka. Vi prata gärna också om bokcirkelns möjligheter och ger tips för att komma igång.


I år fanns vi med med ett scensamtal på Globala torget och med Samtal fortsätter.

Vi ses på Globala torget

Globala Torget är en av många platser på Bokmässan och sätter fokus på globala utmaningar, internationell litteratur, lokala initiativ. Det är en myllrande mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter och en rättvis hållbar global utveckling. Globala torgets scensamtal har fri entré och gåt att följa via deras webb och på Facebook.

Det demokratiska samtalet - är alla inkluderade?
Torsdag 23 september 2021 kl 11.00-11.50 gratis Facebook Live
Efter scensamtalet kan du delta i Samtal fortsätter!

Varför är det så viktigt att delta i det demokratiska samtalet och hur kommer alla till tals?

Det finns ett starkt samband mellan tillgången på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och olika former av ojämlikhet som råder i samhället. På vilket sätt kan vi klargöra dessa kopplingar så att vi kan arbeta för att lösa de bakomliggande problem som bidrar till ett demokratiskt utanförskap? Vad finns det för metoder och möjligheter att tillsammans minska utanförskapet och istället bli en starkare röst med möjlighet till påverkan och beslut?

Medverkande: Maria Johansson, Fonden för mänskliga rättigheter; Barbro Westerholm, riksdagsledamot Liberalerna; Tove Samzelius, Rädda barnen; Anna Hartmann, Äldreupproret
Moderator: Ulrika Jonsson, Sensus

Arrangör: Fonden för mänskliga rättigheter och Sensus

Här kan du delta i Samtal fortsätter

Välkommen till Det demokratiska samtalet - är alla inkluderade?

Samtal fortsätter på Bokmässan

Samtal fortsätter är en metod för att fånga upp känslor och tankar efter en gemensam upplevelse. På Bokmässan kan du tillsammans med andra fortsätta reflektera kring tankar som dröjt kvar efter ett scensamtal.

Det är ett samtal utan särskilda förkunskaper och där du får prata till punkt om det du precis lyssnat till. Alla deltagare får möjlighet att dela sina egna tankar och ta del av andras. Var och en som är med får berätta om en känsla, en tanke och en fundering som scensamtalet gett upphov till.

Samtalen pågår i 30 minuter och leds av en samtalsledare. 

Med Sensus samtalsguide finns också möjligheten att vid ett senare tillfälle använda metoden till ett sammanhang där en grupp vill fånga upp känslor och tankar efter gemensam upplevelse så som en föreläsning, intervju eller pod.

Läs mer om metoden Samtal fortsätter här

Tips för bokcirkeln

I ett samtal om en bok kan vi få tillgång till varandras perspektiv och synfältet kan vidgas.

Det här materialet ger dig inspiration och metodtips för din bokcirkel. Du får förslag på metoder som kan hjälpa er att komma igång och frågor som kan berika samtalet.

Tipsen hittar du här
Kontakt

Kom i kontakt med oss