Mänskliga möten – tips för bokcirkeln

I ett samtal om en bok kan vi få tillgång till varandras perspektiv och synfältet kan vidgas.

Vi läser böcker med våra personliga ”glasögon”. Vi läser med våra erfarenheter, våra kunskaper, våra värderingar, vår kultur och våra personligheter. I ett samtal om en bok kan vi få tillgång till varandras perspektiv och synfältet kan vidgas.

Det här materialet ger dig inspiration och metodtips för din bokcirkel. Du får förslag på metoder som kan hjälpa er att komma igång och frågor som kan berika samtalet.