BankID obligatoriskt vid årsskiftet

Den 1 januari 2022 gick vi helt över till BankID vid signering i e-tjänsten. Folkbildningsrådet har beslutat att alla studieförbund ska använda digital signering.

Vad händer nu?
Nästa gång du signerar i Sensus e-tjänst kommer det finnas två alternativ; BankID och SMS. Du som har BankID väljer då detta alternativ. BankID blir därefter ditt signeringsalternativ. Efter årsskiftet blir BankID obligatoriskt för alla.

BankID för signering
BankID kommer endast att användas för signering av arrangemang i e-tjänsten. Du loggar fortfarande in som tidigare med ditt användarnamn och lösenord.

Om du inte har möjlighet att skaffa BankID?
Om du är förhindrad att skaffa BankID kan vi erbjuda en alternativ möjlighet för signering. Hör då av dig till din kontaktperson på Sensus så ordnar vi det.

Vad är BankID?
BankID är en e-legitimation som du använder till att styrka din identitet när du är ute på Internet, t.ex. på banken, hos Försäkringskassan eller som här för digital närvarorapportering i e-tjänsten. BankID är Sveriges i särklass största e-legitimation och utfärdas av 12 banker i samarbete.

Läs mer om BankID på bankid.com och på deras supportsida.