Scouterna och Sensus

Scouterna är Sensus näst största medlemsorganisation

Scouterna ger över 70 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att Scouterna varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin.

Scouterna och Sensus samverkar inom många olika områden. Det kan t ex handla om att skapa studiecirklar kring terminsprogrammet, hajken eller andra äventyr som är på gång. Det kan också handla om att Scouterna och Sensus tillsammans skapar mötesplatser, utvecklar programmaterial, genomför utbildningar eller samverkar kring demokratijamboreen. Sensus kan också vara ett komplement till de utbildningar som Scouternas folkhögskola erbjuder. All samverkan och utveckling har den enskilde scoutens behov i fokus.

Du kanske är aktiv i en kår eller i ett distrikt och har tankar om någon aktivitet ni vill starta upp eller något ni vill utveckla. Ta en förutsättningslös kontakt med Sensus så resonerar vi tillsammans om möjligheter till samverkan.