Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Minskad ojämlikhet

Cirklar, kurser och evenemang

Regnbågsnyckeln

Regnbågsnyckeln är en märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.

Läs merom "Regnbågsnyckeln"
Minskad ojämlikhet

Metoder och studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Väx i ditt uppdrag

Sverige har ett rikt föreningsliv som bidrar till stärka och att utveckla demokratin. Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept för dig och din förening. I det finns kunskap och metoder för att stärka arbetet i idéburna organisationer. Bland annat ingår material om styrelseutveckling, grupputveckling, valberedningsarbete, medlemsrekrytering och opinionsbildning.

Läs merom "Väx i ditt uppdrag"
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.