Regnbågsnyckeln

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

​Som grund för processen används boken "Så att jag kan komma in - kristen tro och hbtq", skriven av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl, utgiven av Riksförbundet EKHO.

År 2013 beslutade Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) att alla arbetsplatser inom kyrkan bör aftersträva att bli hbt-certifierade.

Processmodellen Regnbågsnyckeln prövades i några pilotförsamlingar under 2016 och 2017 och erbjuds nu till alla församlingar i Svenska kyrkan.

Processmodel

Steg 1 (Röd)

Församlingen visar intresse för att få märkningen Regnbågsnyckeln. Tillsammans med styrgruppen planeras hur och när församlingen kan starta processen.

Steg 2 (Orange)

Församlingens medarbetare och förtroendevalda utbildas i normer, bemötande, inkludering och hbtq utifrån boken ”Så att jag kan komma in - kristen tro och hbtq”.

Steg 3 (Gul)

Medarbetare och förtroendevalda deltar i studiecirklar utifrån samtalsmaterialet ”Så att jag kan komma in”.

Steg 4 (Grön)

Församlingen identifierar eventuella utbildningsbehov utifrån den process som nu pågår och tar fram mångfaldsvisioner med hjälp av ”Så att jag kan komma in”.

Steg 5 (Blå)

Om utbildningsbehov identifierats i grön fas kan församlingen utbildas ytterligare utifrån de önskade behoven av fördjupning.

Steg 6 (Lila)

Församlingen tar det sista steget i processen, formulerar sina mångfaldsvisioner, får dem godkända av styrgruppen och tilldelas därefter hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln.

Kontakta oss

Kom igång med regnbågsnyckeln!

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.