Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna – och Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla!

Adams jäkligt lättlästa Agenda 2030

När det inte fanns en lättläst version av de globala målen producerade Adam Femling, medarbetare och skribent på Medis 5, ett lättläst studiematerial om global hållbarhet.

Läs mer
Globala hållbarhetsmålen

Cirklar, kurser och evenemang

Väsentlighetsanalys för Agenda 2030

Verktyget Väsentlighetsanalys för Agenda 2030 ger stöd i att få en fördjupad kunskap om vilka delar av kyrkans, pastoratets och församlingens uppdrag och verksamhet som knyter an till de globala målen samt vilka delmål där pastorat och församlingar kan göra skillnad.

Läs merom "Väsentlighetsanalys för Agenda 2030"
Globala hållbarhetsmålen

Metoder och studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Fonden för mänskliga rättigheter

Sensus är huvudman för Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden). MR-Fonden vill visa hur folkrätten och de folkrättsliga instrumenten kan användas för att påverka samhällsutvecklingen i demokratisk och fredlig riktning.

Läs merom "Fonden för mänskliga rättigheter"
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.