Väsentlighetsanalys för Agenda 2030 och de globala målen

Verktyget Väsentlighetsanalys ger stöd i att få en fördjupad kunskap om vilka delar av kyrkans, pastoratets och församlingens uppdrag och verksamhet som knyter an till de globala målen samt vilka delmål där pastorat och församlingar kan göra skillnad.

Väsentlighetsanalysen är framtagen i samarbete mellan Svenska kyrkan och Sensus. Verktyget är upplagt som en studiecirkel med tre träffar på totalt nio studietimmar (45 minuter).

Du kan läsa mer om materialet på Svenska kyrkans hållbarhetsportal.

Kontakt

Kontakta oss för att starta en studiecirkel

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.