Bild: Fredrik Lundblad

Lärande i rörelse

Lärande i rörelse är en metod för lärande. Att röra sig har positiva effekter på hjärnan och främjar lärande.

Metoden kan användas som en kortare walk and talk under ett möte eller en utbildning eller som en längre vandring under hela dagen. Metoden passar bra för teman där reflektion och samtal är en viktig del.

Det finns många fördelar med att ta med folkbildningen ut. Hälsoaspekten är viktig, rörelse är viktigt. Det går att se tydliga positiva effekter på hjärnan - något av det bästa du kan göra för din hjärna är fysisk aktivitet.

Tips på upplägg

Reflektion, delande och samtal är basen. Växla mellan reflektion enskilt, i par och i helgrupp. Växla även mellan olika sätt att samtala och reflektera till exempel mellan fria samtal och mer styrda intervjuer och/eller kollegacoachning. (se instruktion nedan) Anpassa efter gruppen, temat och naturen.

Variation är viktigt – använd olika metoder

 • Gå på led och byt samtalspartner. Försök att hinna prata med många.
 • Gå enskilt i tystnad och reflektera, det är extra viktigt och ibland en utmaning att få till då en del kan vara ovana vid tystnad.
 • Gå två och två i längre samtal.
 • Gå tre och tre och i längre samtal.
 • Samlas i cirkel och dela reflektioner och frågor i storgrupp eller dela först i grupp om till exempel fyra.
 • Ta med utrustning som till exempel blädderblock och pennor ut för att kunna visualisera. Använd gärna symboler och saker du hittar i naturen för att visualisera.
 • För att dokumentera, använd reflektionsbok. Lägg in pauser under vandringen för att stanna upp och skriva. Eller använd mobilen, platta eller röstmemo och prata in saker.

Att tänka på ‍

Flytta ut mötet, studiecirkeln eller körrepetitionen till parken eller var ute hela eller halva dagar. Anpassa utevistelsen, vandringen eller promenad både till innehållet och gruppen.

Tänk på tillgänglighet och stäm av så vandringen anpassas efter gruppen, vissa stigar går exempelvis att ta sig fram på med rullstol eller cykel.

Förbered dig innan

Provgå där ni ska gå innan eller undersök så att det inte är för störande miljö att mötas i. Kolla att stigarna är tillräckligt breda för att gå och prata. ta reda på var det finns toaletter och dricksvatten och på vilka ställen som är lämpliga att rasta på.

Beräkna hur lång tid det tar att gå den sträcka ni har planerat. Tänk på att ni ska gå långsamt så att ni hinner reflektera och prata med varandra. Tänk också på att samlingar och raster tar tid. Om ni går längre sträckor förbered också gruppen genom att prata om utrustning exempelvis vikten av bra skor och bra regnkläder.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Ledarskap i rörelse

Sensus erbjuder ledarskapsutbildningar i rörelse. Här får du se hur det kan gå till.

Kollegacoaching, instruktion

Inventera i gruppen en utmaning/situation ni vill samtala om. Fokuspersonen presenterar kort sin utmaning/situation som hen vill samtala om. Övriga i gruppen lyssnar.

Gemensamt samtal
a) Hur påverkar situationen dig och andra?
b) Vad har hänt som lett hit?
c) Vad har du gjort för att hantera detta?
d) Hur vill du att det ska bli?
e) Vilka och vad kan bistå dig?
f) Vad skulle hända om….

Gruppen summerar kort samtalet. Fokuspersonen lyssnar aktivt utan att delta i samtalet.

Fokuspersonen säger något om vad hen tar med sig från samtalet

Reflektion

 • Samtala i gruppen hur ni tyckte att metoden var?
 • Hur ser fokuspersonen på sin utmaning/situation efter samtalet?
 • Hur är det för övriga gruppmedlemmar, fick ni syn på något som ni tar med er för egen del?

Boktips

 • ‍Hjärnstark av Anders Hansen ‍
 • Att gå av Kagge Erling