Projekt Sacer – 10 år sedan projektet startade

13 april, 2023
  • Historia
  • Konst och hantverk
  • Tro och religion

2013 startade Projekt Sacer med syfte att hjälpa församlingar i Lunds stift att ansluta sig till Svenska kyrkans gemensamma databas för inventarieförteckningar med samma namn – Sacer. Projektet är avslutat men lever vidare. Sensus Skåne-Blekinge erbjuder utbildningar för församlingar i Svenska kyrkan.

För tio år sedan startade Projekt Sacer, som ett led i att öka medvetenheten och kunskapen om kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier och förbättra förvaltning och administration av dessa. Projektet var ett samarbete mellan Lunds stift, Sensus Skåne-Blekinge och församlingarna i stiftet.

Utbildning i databasen Sacer för församlingar i Svenska kyrkan
Sensus Skåne-Blekinge erbjuder utbildningar i databasen Sacer, som är ett nationellt digitalt inventarieregister för Svenska kyrkan. Databasen underlättar församlingarnas arbete med inventarieförteckningen med de kulturhistoriskt värdefulla föremålen.

Utbildningen vänder sig till inventarieansvariga och annan personal som arbetar med att föra inventarieförteckning och kan anpassas efter församlingens behov.

De kulturhistoriskt värdefulla föremålen i kyrkorna utgör en stor del av vårt gemensamma kulturarv. Församlingar inom Svenska kyrkan i Sverige är enligt lag skyldiga att föra en inventarieförteckning över de kyrkliga kulturhistoriskt värdefulla föremålen i sina kyrkor.

Inventarieförteckningen är ett sätt att hålla ordning på vilka föremål församlingen äger. Förteckningen kan också fungera som en hjälp när ett föremål behöver identifieras vid en eventuell stöld eller skada.

Sensus Skåne-Blekinge har stor erfarenhet av att arbeta med och utbilda församlingar i databasen Sacer. Inom projektet Sacer, som var ett samarbete med Lunds stift, inventerade och registrerades nästan samtliga av stiftets 520 kyrkor och invigda kapell.

Passa på och boka en utbildning här.