Bild: Scandinav bildbyrå

Sensus Diplom HR-utbildningar

Sensus erbjuder två diplomutbildningar inom HR: Diplomerad HR-specialist och Diplomerad HR-koordinator. Utbildningarna ges på plats i Malmö och Stockholm eller på distans.

Diplomerad HR-koordinator

Utbildningen till diplomerad HR-koordinator ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom personaladministration och arbetsrätt. Du får verktyg som gör att du kan hantera det praktiska HR-arbetet på ett säkert och medvetet sätt.

Utbildningen fungerar fristående, men är också första delen i utbildningen till HR-specialist. Det går bra att börja med att utbilda dig till HR-koordinator för att därefter bestämma dig för att du vill bygga på din utbildning och utbilda dig till HR-specialist.

Läs mer

Diplomerad HR-specialist

Som diplomerad HR-specialist har du en generalistkompetens inom HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Under utbildningen Diplomerad HR-specialist läggs tonvikten mer på det strategiska arbetet. Du får kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Läs mer

Utbildningar

Aktuella utbildningsstarter

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Sensus diplomutbildningar

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen.

Läs mer