Sensus Diplom: HR-utbildningar

Sensus erbjuder två diplomutbildningar inom HR: Diplomerad HR-specialist och Diplomerad HR-koordinator. Utbildningarna ges på plats i Stockholm eller på distans.

Diplomerad HR-koordinator

Utbildningen till diplomerad HR-koordinator ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom personaladministration och arbetsrätt. Du får verktyg som gör att du kan hantera det praktiska HR-arbetet på ett säkert och medvetet sätt.

Utbildningen fungerar fristående, men är också första delen i utbildningen till HR-specialist. Det går bra att börja med att utbilda dig till HR-koordinator för att därefter bestämma dig för att du vill bygga på din utbildning och utbilda dig till HR-specialist.

Läs mer

Diplomerad HR-specialist

Som diplomerad HR-specialist har du en generalistkompetens inom HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Under utbildningen Diplomerad HR-specialist läggs tonvikten mer på det strategiska arbetet. Du får kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Läs mer

Om Sensus diplomutbildningar

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Ledarna har både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet och är verksamma inom de områden de undervisar i.

Med små grupper på 12-15 personer finns det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling, dina erfarenheter och drivkrafter.

Deltagarna kommer från olika företag och organisationer vilket ger rika möjlighet till erfarenhetsutbyte. Dessutom får du ett värdefullt nätverk som du kan ha nytta av efter utbildningens slut.

Läs mer

Utbildningar

Aktuella utbildningsstarter

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.