Sensus ger plats för samtal om livet

31 januari, 2023
  • Samtal om livet

Existensiella frågor handlar om hur vi förhåller oss till livet, om mening och om tillhörighet. Genom möten och samtal om livet kan vi förstå både oss själva och andra bättre. Vi får en ökad förståelse för olika sätt att tänka, tro och leva och vi förbättrar vår psykiska och existentiella hälsa.

Sensus arbetar sedan flera år med dessa frågor, bland annat i samarbete med organisationer som Svenska kyrkan, SPES, SHEDO, Frisk och Fri, och Amningshjälpen. Det kan handla om att ta fram material, utbilda ledare, anordna föreläsningsturnéer eller bidra till att skapa mötesplatser.

Ett exempel på samarbete är konceptet Livsberättargrupper som innebär att erbjuda samtalscirklar för årsrika i syfte att bryta ofrivilliga ensamhet. Genom att dela livsberättelser kan känslan av hur livet gestaltat sig stärkas. I livsberättargrupperna ges deltagarna samtidigt möjlighet att försonas med de perioder av sitt liv som varit svårare. De lär också känna andra deltagare och nya kontakter skapas.

Livsberättargrupper startades av Stadsmissionen, och 2021 tog Sensus över konceptet. De senaste året har flera ledarutbildningar genomförts runt om i landet. Samtalsgrupperna är mycket uppskattade och det finns ett intresse för att starta nya grupper.

Ett annat exempel på samarbete är den suicidpreventiva dagen som varje år den 10 september uppmärksammas runt om i världen och i Sverige. Dagen inrättades av Världshälsoorganisationen WHO i syfte att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Under 2022 anordnade Sensus, tillsammans med en rad medlemsorganisationer och samarbetsparter, bland annat SPES och Svenska kyrkan, seminarier, ljuständningar och minnesstunder på tolv orter runt om i Sverige.


Här kan du ta del av fler berättelser från vårt arbete inom området "Samtal om livet":

Suicidpreventiva dagen

Livsberättargrupper

Shedo på turné - Lindas livshitoria

Att leva med och komma ur ett självskadebeteende

Att skada sig själv - ett sätt att hantera inre smärta

Använd oss gärna som resurs

Sensus är gärna med som resurs vid inspirations- och utbildningsdagar inom frågor som berör existentiell hälsa, psykisk hälsa och annat som kan sammanfattas som samtal om livet. Kontakta oss gärna om det låter intressant.

Läs mer