Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Ekosystem och biologisk mångfald

Cirklar, kurser och evenemang

Fred med jorden

Fred med jorden är ett studiecirkelmaterial som fördjupar hållbarhetsarbetet i församlingar och lokalsamhällen.

Läs merom "Fred med jorden"
Ekosystem och biologisk mångfald

Metoder och studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Klimatagendan – Sverige ställer om

Tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning har vi tagit fram ett folkbildningspaket om klimatomställning. Målet är att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling.

Läs merom "Klimatagendan – Sverige ställer om"
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.