Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

MOD – Mångfald och dialog

MOD bygger på folkbildningens idé om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck, ett socialt hållbart samhälle. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

MOD-kursen pågår i en eller flera dagar, den kan också utformas som en studiecirkel med flera träffar. Det är viktigt att gruppen är densamma under hela processen. I samtal, gruppövningar, idéstormar och rollspel arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska hjälpmedel samt en utbildad MOD-ledare.

Förmågan att se sig själv och den man i verkligheten är övas genom MOD-metoderna. Samtalen behandlar även deltagarnas förmåga att hantera konflikter - att se människan före hotbilden. MOD är ett helhetskoncept bestående av en pedagogisk handledning som bygger på en "steg-för-steg-modell".

Hör Macarena Robles berätta

Möt Macarena Robles, servicevägledare på Göteborgs stads kontaktscenter och förtroendevald i Vision Göteborg. Tidigare MOD-deltagare.

Kontakta oss

Vi som jobbar särskilt med MOD

Hela Sverige

Kommande MOD-utbildningar

Här kan du söka efter alla kommande MOD-utbildningar.

Sök