Vuxenkörfest Umeå 2023

Välkommen till Vuxenkörfest i Umeå 16-18 juni! Körfesten arrangeras av Sveriges kyrkosångsförbund, Umeå pastorat, Luleå stifts södra kyrksångsförbund och Sensus.

Sedan 1927 har Sveriges Kyrkosångsförbund arrangerat vuxenkörfester (tidigare namn rikskyrkosångshögtid och riksfest) vart tredje år. Ofta har de varit på två eller tre platser samma år. Under 2023 välkomnas körer till Halmstad och Umeå.

Vuxenkörfesterna arrangeras i samarbete med Sensus och lokala församlingar och pastorat och samlar många hundra körsångare som sjunger gammalt och nytt tillsammans. Sammanlagt har över 100 000 körsångare deltagit i de 64 riksfester som hittills har arrangerats.

Se fram emot tre dagar av sång, gemenskap, fest och gudstjänst.

Deltagaravgift: 1600 kr per person

I deltagaravgiften ingår all mat och program från fredag eftermiddag till och med söndag lunch. Resa, boende och noter ordnar och bekostar du på egen hand eller genom din kör.

Anmälan kommer att vara öppen från 10 januari till och med 15 mars på denna sida.

Läs mer

Program och praktisk information

Program

Repertoar

Verkstäder

Praktisk information

Att göra i Umeå

Tidigare vuxenkörfester

Sveriges Kyrkosångsförbund har anordnat körfester sedan 1927. Här hittar du en lista över tidigare fester.

Läs mer

Kontakt

Frågor om anmälan
Josefin Österholm (koordinator Sensus)
090-14 27 65
josefin.osterholm@sensus.se

Frågor om tillgänglighet
Carolina Paulson (Svenska kyrkan i Umeå)
090-200 26 16
carolina.paulson@svenskakyrkan.se

Frågor om repertoar
Jonas Östlund (förbundsdirigent)
070-645 75 79
jonas.ostlund@svenskakyrkan.se

Övriga frågor
Marita Sköldberg (projektledare)
070-212 21 66
marita@sjungikyrkan.nu

I samarbete med
Berättelser

Berättelser från vår körverksamhet

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Nyhetsbrev

Vill du ha våra nyheter om körsång?