Ulla Heinstedt, Täby

Sångpedagog och sångerska

Ulla Heinstedt frilansar som pedagog både gällande sång- och talröst. Hon undervisar, sedan många år tillbaka, i sångteknik för körsångare vid Linköpings universitet.

Ulla medverkar vid kördagar, guide- och lärarfortbildningar, personaldagar i församlingar och prästutbildningen.

All Ullas undervisning har grund och hämtar inspiration i Anti-Aging för rösten-konceptet.

Kontakta

  • Mobil: 0706-727516
  • E-post: ulla@heinstedt.se

Tar uppdrag i hela landet.