Maria Wessman Klintberg, Visby

Rytmiklärare, musiklärare och körpedagog

Maria Wessman Klintberg är utbildad rytmiklärare, musiklärare och körpedagog. Hon jobbar för närvarande på Kulturskolan Gotland som sång- och körpedagog, med El Sistema och med barn och pedagoger på förskolan.

Maria undervisar även i kör och sång på gymnasiets estetiska program. Hon har lång erfarenhet som körledare för såväl barn- och ungdomskörer som vuxenkörer.

Kontakta

  • Telefon: 0498225696
  • Mobil: 0730241253
  • E-post: maria@wessmans.se

Tar uppdrag i hela Sverige.