Anti-Aging för rösten, fortbildning

Anti-Aging för rösten är ett sångpedagogiskt konceptet vars syfte är att utveckla rösten genom hela livet. Via kroppsträning, tal och sångövningar lär vi oss att behålla och till och med förbättra kvalitén på rösten.

Konceptet är framtaget av professor Elisabeth Bengtson-Opitz och Sensus kan som enda samarbetspart erbjuda utbildningar i Sverige.

Du som är körledare kan lära dig mer om konceptet genom att gå vår grundkurs eller fördjupningskurs. Kurserna leds av Elisabeth Bengtson-Opitz eller någon av våra 20 certifierade pedagoger som finns i Sverige.

Endast certifierade Anti-Aging-pedagoger har rätt att använda namnet ”Anti-Aging för rösten” vid kurstillfällen.

Vid kurserna används någon av böckerna Anti-Aging för rösten del 1 eller 2.


Här berättar Elisabeth Bengtson-Opitz mer om Anti-Aging för rösten.

Anti-Aging för rösten. Bilden visar en övning med Gunhild Scheike.

Foto: Marika Tyrsén