Anti-aging för rösten, fortbildning

Anti-aging för rösten är ett sångpedagogiskt konceptet vars syfte är att utveckla rösten genom hela livet. Via kroppsträning, tal och sångövningar lär vi oss att behålla och till och med förbättra kvalitén på rösten.

Konceptet är framtaget av professor Elisabeth Bengtson-Opitz och Sensus kan som enda samarbetspart erbjuda utbildningar i Sverige.

Du som är körledare kan lära dig mer om konceptet genom att gå vår grundkurs eller fördupningskurs. Du kan också certifiera dig i metoden. Utbildningen och certifieringen leds av Elisabeth Bengtson-Opitz. Som certifierad Anti-aging pedagog kan i din tur leda studiecirklar och kurser för körsångare.

För att kunna antas till den certifierande utbildning ska du ha gått grundkurs och fördjupningskurs. Utbildningen genomförs i flera steg och innehåller både teori, egen röstträning och pedagogiskt arbete med övningskör. Endast certifierade Anti-Aging-pedagoger äger sedan rätt att använda namnet ”Anti-aging för rösten” vid kurstillfällen. Som certifierade pedagog får du löpande fortbildning och utveckling via Sensus.


Här berättar Elisabeth Bengtson-Opitz mer om Anti-aging för rösten.

Anti-aging för rösten. Bilden visar en övning med Gunhild Scheike.

Foto: Foto: Marika Tyrsén

Intresseanmälan nyhetsbrev om Anti-aging för rösten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om kommande kurser i Anti-aging för rösten.

Anmäl dig här