Sensus stadgar

Här hittar du stadgar för Sensus studieförbund. Stadgarna gäller från 2023.

Sensus studieförbund är framväxt ur flera olika folkbildningsinitiativ. KFUK-KFUMs studieförbund grundades 1929. Året därpå, 1930, grundades Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund på initiativ av Svenska Kyrkans Diakonistyrelse. Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV, grundades 1935 av föregångarna till TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund ändrade 1947 namn till Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS. Under decennierna därefter tillkom som medlemsorganisationer Svenska Scoutförbundet, Katolska kyrkan och ett antal organisationer med humanitär och social inriktning. I januari 2002 ändrades namnet till Sensus studieförbund.

KFUK-KFUMs studieförbund gick 1978 samman med EFSS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Studieförbund, som bildades 1948.

Sensus studieförbund och KFUK-KFUMs studieförbund gick samman i maj 2002. Sensus och TBV gick samman i oktober 2004.