Klara, färdiga, gå

Projektet "Klara, färdiga, gå" handlar om att möta äldre, nya i Sverige samt personer med kognitiva funktionsnedsättningar med kurser som på deltagarnas egna villkor stöttar i att använda digitala tjänster och smarta appar.

Målet med projektet är att deltagarna ska bryta det digitala utanförskapet genom att kunna använda digitala tjänster som underlättar vardagen och för att kunna ta del av nya sociala sammanhang, men också för att närma sig arbetsmarknaden.

I projektet får deltagarna stöd i att till exempel söka information på nätet, använda mejl och Bank-ID, hitta med hjälp av Google Maps och att sköta vårdkontakter via vårdappar. Men projektet handlar också om att hitta, och kunna använda roliga och hälsofrämjande digitala sociala aktiviteter som att ta del av streamade föreläsningar, konserter och hemmagympa eller att hitta andra sammanhang via sociala medier.

Lärande i tre steg

För att deltagarna ska få möjlighet att närma sig den digitala världen i sin egna takt är projektet indelat i tre steg. Dessa tre steg är också upphovet till projektets namn – Klara, färdiga, gå.

Första steget, Klara, handlar om att våga försöka. För många är tekniken ett hinder som upplevs skrämmande och svårt. Målet med det här steget är att bryta det utanförskapet och istället lära och uppmuntra deltagarna kring den teknik de har omkring sig så som mobiltelefoner och surfplattor.

Andra steget, Färdiga, handlar om att ge deltagarna kunskaper nog för att själva kunna ta sig ut på nätet, hantera bokningar och hitta intressen via sociala medier.

Tredje steget, Gå, handlar om att deltagarna själva lär sig utan lärare via färdiga webbkurser och digitala möten.

Projektet finansieras av Post och telestyrelsen och pågår under hela 2023.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.