Återhämtning och arbetsrehabilitering i eget tempo

Intervju med Johan som deltar i arbetsträningsprogrammet på Sensus.

Hur har din tid här på Sensus varit?

Min arbetsrehabilitering på Sensus har verkligen varit perfekt. Sensus har aldrig haft några orimligt ställda krav, utan man får planera sin tid med deras uppgifter helt själv, eller så kan dem hjälpa till med planeringen. Du får tar så långa eller så många pauser som du behöver. Sedan har jag faktiskt lyckats komma tillbaka till fungerande arbetsskick efter min traumatiskt förvärvade hjärnskada. Tack Sensus!

Vad har det betytt för dig att kunna arbetsträna hos oss på Sensus?

Tiden på Sensus har varit nödvändig för mig. Jag har fått tillbaka lusten för arbete och drivet jag hade innan min fallolycka. Så i stort har tiden på Sensus fått mig att komma tillbaka till mig själv – det utan någon tidspress eller krav från någon part, i det här sammanhanget. Allt har skett helt enligt min förmåga och i mitt tempo.

Finns det någon feedback du vill ge till oss på kontoret?

Digitaliseringen har verkligen varit optimal för mig. För det är både aktivitet med dator och tangentbord. Sedan att hålla kolla på bild-numreringen det i många olika album. Att hålla på med digitalisering har hjälpt mig att återfå ett fungerande minne och hjälpt mig med min medvetenhet, dvs att tänka och hålla koll i ett större perspektiv, likväl som att åter få min finmotorik i händerna i ett fungerande skick.

Kommer du kunna rekommendera oss för andra och vad skulle du säga till dem då?

Jag rekommenderar Sensus till alla i behov av arbetsrehabilitering. Det är en arbetsplats som kan vara social och inkluderande, eller om du behöver lugn och ro så går det också. Aldrig någon press. Sedan är det en speciell grupp för alla i arbetsträning/arbetsrehabilitering. Du är inte ensam, och det upplever jag som stöttande. Sensus är toppen på alla sätt och är det bästa jag har genomfört i min rehabilitering, som började på avd. Hjärnskaderehabilitering på Danderyds sjukhus.