Regionstämma Sensus Skåne-Blekinge 2022

Välkommen till Sensus Skåne-Blekinges regionstämma.

Regionstämman 2022 genomförs som ett hybridmöte. Du är välkommen att delta på Södra Vallgatan 5 i Malmö eller digitalt via Zoom.

Tid: 17 maj

Plats: Södra Vallgatan 5, Malmö och Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare.

Program

Från 17.00 - Registrering

17.30 - Stämman inleds med en föreläsning med Charlotte Signahl. Föreläsningen är gemensam för alla Sensusregioner. (se info nedan)

19.00 - Stämmoförhandlingarna inleds

Att delta på stämman

Till programmet kan medlemsorganisation anmäla valfritt antal deltagare.


Ombud

Till regionstämman har varje medlemsorganisation enligt stadgarna rätt att utse 2 ombud med rösträtt. De medlemsorganisationer som har flera självständiga föreningar inom regionens område, utser själva, sinsemellan, vilka som är ombud på stämman.


Anmälan

Anmälan till programmet och/eller regionstämman senast den 5 maj 2022 till Anna Thim, anna.thim@sensus.se


Frågor

Eventuella frågor besvaras av mikael.sandgren@sensus.se eller på telefon 040-664 56 80.


Hjärtligt välkomna!charlotte-signahl-press-13

Charlotte Signahl

När gör du demokrati?

Föreläsning med Charlotte Signahl


Stämman inleds med en kort inspirationsföreläsning på temat demokrati.

När jag för några år sedan sa "Demokrati är inget vi har utan något vi gör och den dagen vi slutar göra demokrati finns den inte mer. Demokratin kan inte tas för given." Ja då blev jag antingen bortviftad eller utskälld. Idag är vi många som talar och tänker så. För mig är demokrati som kondis, konditionsträning, jag ställer mig frågan: har alla i Sverige bra kondis?

Så säger Charlotte Signahl, en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Charlotte har en bakgrund hos oss på Sensus, inom flera folkrörelser och organisationer och nu senast som initiativtagare till att återstarta Den Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad. Charlotte brukar leverera en hel del besvärliga men tankeväckande frågor, något vi tänker kan fördjupa samtalen den 17 maj.

Föreläsningen startar kl. 17.30.