Tala film - tala liv på Bergmanveckan

31 maj, 2021
  • Kultur och skapande
  • Samtal om livet

Få filmskapares verk manar till samtal om livet, döden, tystnaden och våra små existenser däremellan, som Ingmar Bergmans.

Tala film, tala liv: Såsom i en spegel

Få filmskapares verk manar till samtal om livet, döden, tystnaden och våra små existenser däremellan, som Ingmar Bergmans. I ett samarbete med Sensus på Gotland bjuder Bergmanveckan in till ett samtal om den första film Bergman spelade in på Fårö, Såsom i en spegel (1961). Se filmen på Bergmancenter och promenera sedan upp till Fårö kyrka tillsammans med biskop emerita Caroline Krook och Bergmankännaren Jan Holmberg. I det vackra kyrkorummet leder sedan Caroline Krook och Jan Holmberg ett samtal om filmen utifrån tre grundfrågor:

–  Vilken känsla har du efter filmen?

–  Vilken person berörde dig i filmen?

–  Vilken scen dröjer sig kvar inom dig?

Du väljer själv om du vill delta i samtalet, eller om du hellre vill lyssna och reflektera. Om du redan har sett filmen och inte vill se om den går det bra att bara delta i samtalspunkten.

—————————————————————————————————————-

In collaboration with Sensus at Gotland we invite to a conversation about the first film that Bergman shot at Fårö, Through a Glass Darkly (1961). Watch the movie at the Bergman Center and take a stroll to Fårö Church together with the bishop emerita Caroline Krook and the Bergman-connoisseur Jan Holmberg. In the beautiful church hall Krook and Holmberg will lead a conversation about the film based on three questions.

           –   What feelings do you have after watching the film? 

           –   Which character affected you the most?

           –   Which scene lingers within you?

You choose if you want to participate in the conversation, or if you prefer to listen and reflect. If you have already seen the film and do not want to watch it, you can just participate in the conversation.

Onsdag | Wednesday 30/6
Bergmancenters biograf (film): 14:00 – 15:30
Fårö kyrka (samtal): 16:00 – 17:00
Pris: Samtal 150 kr ordinarie /120 kr ungdom t o m 26 år
Medverkande: Caroline Krook, Jan Holmberg
Språk: svenska | In Swedish

Foto på Jan Holmberg: Göran Segeholm
Foto på Caroline Krook: Erik Textorius