Tala film Tala liv

Tala film, tala liv främjar ett fördjupat samtal där var och en delar med sig av de tankar och känslor som filmen väcker.

Ni kommer att se filmen ur nya perspektiv när ni lämnar åsikter utanför och låter den personliga upplevelsen och filmens innehåll vara i fokus. Metoden vänder sig till mindre grupper om fyra till åtta personer.