Studiecirkel om förberedelse och stöd för nära och kära inför livets sista kapitel

26 juni, 2023
  • Livsfrågor

Den 28 augusti startar Sensus en både unik och viktig studiecirkel om att möta döden. Läs mer om idén bakom studiecirkeln genom Sensus Skåne-Blekinges verksamhetsutvecklare Elisabeth Bergagårds tankar och funderingar.

Elisabeth Bergagård, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund:
– Döden är ett ämne som ofta undviks eftersom det väcker starka känslor. Måste det vara ett tungt ämne? Hur förhåller du dig till din egen död? Hur förhåller du dig till livet? När den oundvikliga dagen kommer och dina närmaste sörjer att du inte längre finns där; vad vill du att de ska veta? Vilka praktiska frågor vill du att de ska slippa ställas inför?


Hur väcktes idén till den här studiecirkeln?

– I gränslandet mellan rörelse och ställningstagande, mellan toner och ord, mellan svårighet och möjlighet uppmärksammas en ny existentiell fråga varje onsdag klockan 18 i S:t Johannes kyrka vid Triangeln i Malmö. Det var under en av dessa kvällar som Anna Lindman, journalist och författare, bjöds in att tala om "Att våga närma sig döden – Hur orkar man leva när man vet att man när som helst kan dö?"

Jag var där och upplevde att samtalet var ärligt och varmt, fullt av omtanke. Jag förundrades över att vi inte var fler än vi var i publiken. Det är ju ett ämne som rör oss alla och som är så viktigt att möta på olika sätt.

I slutet av Annas samtal gavs det möjlighet att ställa frågor. En deltagare i publiken betonade hur viktigt det är att göra så mycket man kan för att förbereda sin egen bortgång, för att underlätta för sina nära och kära när den dagen kommer. Hon efterfrågade en studiecirkel där man kan göra det som är tungt tillsammans med andra människor för att göra det mindre tungt. Som hon så klokt konstaterade så behöver man inte vara gammal för att förbereda sig – faktum är att ingen av oss vet när dagen kommer. Så det gäller oss alla.

Sensus tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen. Därför gör vi på Sensus vad vi kan för att skapa förutsättningar så att en studiecirkel kan skapas när frågan ställs.

Jag har också för egen del upplevt behovet av en sådan här cirkel. När min förälder hastigt gick bort då jag var väldigt ung, önskar jag att jag hade haft mer information om önskemål och många praktiska detaljer. Det jag behövde då var möjlighet att sörja utan att ställas inför många svåra frågor att ta beslut om. Jag önskar att alla människor fick möjlighet att delta i en studiecirkel som denna.


Vem kan vara med i den här studiecirkeln?

– Vi välkomnar alla som är intresserade av att förbereda sig tillsammans med andra, ung som gammal. Det är ingen cirkel där vi hanterar sorg, däremot är det ett forum för personer som vill underlätta för sina nära och kära när de i framtiden hamnar i sorg.


Vad kan jag förvänta mig av en cirkelträff?

– Vi vill skapa en trygg och stödjande miljö där vi tillsammans utforskar och delar med oss av våra tankar, erfarenheter och råd om hur man kan förbereda sig både praktiskt och själsligt inför döden. Varje deltagare tar med sig sin finaste anteckningsbok och skriver ner det som blir viktigt. Att samla det på ett och samma ställe gör det lättare att fylla på eller gå tillbaka till och ändra om det skulle behövas. Vid några tillfällen bjuder vi in gäster som delar med sig av information. Exempelvis kan det vara en jurist, läkare eller en representant från en begravningsbyrå. Men vi ska inte enbart ägna oss åt praktiska aspekter kring döden utan skapar även utrymme för att dela tankar och känslor som väcks kring ämnet. Det kan handla om att döden är en förutsättning för livet. Vi formar innehållet tillsammans.


Vad kommer cirkeln handla om mer i detalj?

– Vi kommer att behandla frågor och ämnen som:
Hur talar du med dina nära och kära om det oundvikliga?
Vad behöver du veta och vad vill du veta?
Vad vill du att människor ska säga om dig på din begravning, hur vill du bli ihågkommen?
Vad vill du lämna efter dig?
Juridiska och ekonomiska aspekter för efterlevande
Sjukvårdens roll vid livets slut och palliativ vård
Begravning och minnesstund - planering och kostnader


Var, när och hur hålls cirkeln?

– Vi träffas på Sensus i Malmö varannan måndagskväll under nio tillfällen med start den 28 augusti. Vi börjar våra träffar med gemensam fika för att lära känna varandra. För att vara säker på att alla får sitt favoritfika så tar alla med sig sitt eget.


Var kan jag hitta mer information och hur anmäler jag mig?

– Du hittar information på Sensus hemsida genom att söka på döden eller "Att omfamna det oundvikliga". Det är också där du anmäler dig via ett digitalt formulär.

Att omfamna det oundvikliga – en cirkel om att möta döden

Läs mer om studiecirkeln här.