Bild: Privat

Ny förbundsstyrelse i Sensus studieförbund

28 maj, 2021

På Sensus förbundsstämma den 27 maj valdes Kerstin Kyhlberg Engvall till ny ordförande för Sensus studieförbund. Även sex nya ledamöter valdes in i styrelsen.

På Sensus förbundsstämma den 27 maj valdes Kerstin Kyhlberg Engvall (i bild) till ny ordförande för Sensus studieförbund.

Kerstin Kyhlberg Engvall har en gedigen folkbildnings- och styrelseerfarenhet och är idag senior rådgivare i Stockholms domkyrkoförsamling. Hon har en bakgrund som förlagschef och vice VD i Verbum, varit verksam i Svenska kyrkan på olika nivåer, varit verksamhetschef och studiesekreterare på TBV och i SKS (båda idag en del av Sensus) samt arbetat som folkhögskollärare och musikproducent.

Jag känner mig stolt och hedrad av att Sensus förbundsstämma ger mig detta förtroende. Folkbildningen verkar i en omvälvande tid med många stora utmaningar och det ska bli väldigt roligt att tillsammans med den nyvalda styrelsen få bidra till folkbildningens bästa, säger Kerstin Kyhlberg Engvall.

Sex nya ledamöter

Till nya ledamöter i Sensus förbundsstyrelse valdes Elisabeth Falkemo, Gunnar Persson, Jakob Schwarz, Patrik Schröder, Shaimaa Abdulhady och Sofia Östling. Till vice ordförande valdes Patrik Schröder.
Övriga ledamöter i styrelsen är Hannah Kroksson, Anders Johansson, Fredrik Mandelin och Ann-Marie Ericson. Läs mer om styrelsen samtliga ledamöter här.

Vi på Sensus gläds över att välkomna nya ordföranden Kerstin och nya styrelsen till det spännande sammanhang som Sensus utgör. Förbundsstyrelsen kommer att ha ett ovanligt viktigt uppdrag de kommande åren, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor på Sensus.

Förbundsstämman genomfördes digitalt med runt 100 deltagare. Tema för årets stämma var ”Leve det demokratiska samtalet.

För mer information

Kerstin Kyhlberg Engvall
Styrelseordförande

  • 070-311 85 50
  • Kerstin.KyhlbergEngvall@sensus.se

Ann-Katrin Persson
Förbundsrektor

  • 08-406 16 04
  • ann-katrin.persson@sensus.se

Presskontakt
Katarina Arborelius
Hemvistledare HR & Kommunikation

  • 070-462 49 88
  • katarina.arborelius@sensus.se