Musik som räddar liv

13 oktober, 2023
  • Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
  • Musik – Instrument och sång
  • Musik – Körsång

Den 18 oktober är Sensus medarrangör till ett digitalt riksdagsseminarium med titeln "Musik som räddar liv - en resurs att räkna med!". Seminariet kommer att fokusera på musikens unika förmåga att stärka både vår fysiska, psykiska och existentiella hälsa. Bakom initiativet står Jonas Engström, Årets Körledare 2022.

Seminariet tar plats i Nubiska rummet i Sveriges Riksdag och sänds digitalt. Initiativet kommer i ljuset av den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention, ”Det handlar om livet – nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention”, som presenterades den 1 september av socialminister Jakob Forssmed, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med 24 andra myndigheter.

Jonas Engström är kör- och kursledare och utseddes till Årets Körledare 2022. Han är initiativtagare till seminariet och menar att det handlar om livet.
– Vi står inför stora samhällsutmaningar där den psykiska ohälsan blivit ett närmast oöverskådligt problem för både individer och samhället, säger Jonas.

På vilket sätt kan musiken påverka vår hälsa?

– Det finns en mängd forskning som visar på musikens positiva effekter för vår kognitiva förmåga, vilja att samarbeta och den psykiska och fysiska hälsan som bland annat finns samlad på Sjungande Barn/Kungl. Musikaliska Akademiens hemsida. I veckan när ett par ungdomar under ett skolprojekt om psykisk hälsa fick frågan om vad som är det bästa med musik blev svaret: ”Den hjälper mig att tänka, uttrycka mina känslor och är enda gången jag hittar lite lugn”.

Och just körsång då?

– Jag tror inte att körsång är svaret på alla världens problem, men jag tror inte heller att vi fullt ut har förstått vikten av att finnas i ett sammanhang och sångens möjlighet att träna oss i samspel, delaktighet och tillit. Dess främsta uppgift är inte som på Titanic att underhålla oss medan vi sjunker, utan en verklig kraft till förändring. Fråga våra baltiska grannar i den sjungande revolutionen, människorna i medborgarrättsrörelsen eller svenskar i början av 1900-talet då körrörelsen växte fram tillsammans med demokratin och de övriga folkrörelserna.

Jonas Engström
Jonas Engström, kör- och kursledare, Årets körledare 2022

En bred uppslutning i samtalet

Genom seminariet vill några av Sveriges ledande forskare och samhällsaktörer lyfta musikens betydelse och peka på konkreta sätt som politiken kan ta till vara på musiken som en värdefull resurs. Ledamöter från Socialutskottet bjuder in och föreläsare är bland annat Ulrika Lind från Kungl. Musikaliska Akademien - Sjungande barn, Eva Bojner Horwitz professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan - Karolinska Institutet, Göran Nikolausson från Make Music Matter! - Linnéuniversitetet och Klas Bergling från Tim Bergling Foundation.

Moderator är Johanna Adami, läkare och rektor vid Sophiahemmet Högskola och ordförande i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Vad hoppas du att riksdagsseminariet ska bidra till?
– En ökad förståelse om hur musiken kan möta grundläggande behov som trygghet och gemenskap, och att enda vägen framåt är tillsammans. Oavsett om det handlar om en kör, en riksdag, ett land eller en planet så finns det i slutändan inget vi och dom. ”If we fall, we will fall together. When we rise we will rise together”. I det arbetet vet jag att musik och kultur har en unik betydelse.

MUSIK SOM RÄDDAR LIV - en resurs att räkna med!

Musik har en unik förmåga att stärka både vår fysiska, psykiska och existentiella hälsa. Vi tränar oss i lyssnande, tillit, samspel och delaktighet. Genom detta riksdagsseminarium vill några av våra ledande forskare och samhällsaktörer lyfta musiken som en resurs att räkna med.

Till programmet