Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

MUSIK SOM RÄDDAR LIV - en resurs att räkna med!

Musik har en unik förmåga att stärka både vår fysiska, psykiska och existentiella hälsa. Vi tränar oss i lyssnande, tillit, samspel och delaktighet. Genom detta riksdagsseminarium vill några av våra ledande forskare och samhällsaktörer lyfta musiken som en resurs att räkna med.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:30 - 11:30

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Musik som räddar liv – en resurs att räkna med
Onsdag den 18 oktober kl. 09.30 – 11.30.

Digital sändning från - Nubiska rummet, Sveriges Riksdag.

Den 1 september presenterade socialminister Jakob Forssmed tillsammans med FHM och Socialstyrelsen ”Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention” med fokus på vikten av psykisk hälsa för både individ och samhälle.

Musik har en unik förmåga att stärka både vår fysiska, psykiska och existentiella hälsa. Vi lär oss att lyssna och tränar oss i samspel, delaktighet och tillit. Musiken kan motverka ensamhet och bidra till en mer positiv självbild. Genom seminariet vill några av Sveriges ledande forskare och samhällsaktörer lyfta musikens betydelse och peka på konkreta sätt som politiken kan ta till vara på musiken som en värdefull resurs.   

Anmälan öppnar fredagen den 22 september!

Preliminärt program
09.15 Sensus Zoom-rum öppnar, länk skickas ut den 17/10 till dej som är anmäld till Sensus
09.30 Välkomsthälsning.
 
Representanter från Socialutskottet

Din röst – en livslång resurs. 
Kungl. Musikaliska Akademien driver den nationella satsningen Sjungande Barn som synliggör sångens positiva samhällseffekter och bidrar till kompetensutveckling, för att ge fler barn tillgång till sin röst som en livslång resurs och ett klingande redskap för att minska utanförskap och stärka psykisk hälsa.

Ulrika Lind, projektledare för Sjungande Barn/Kungl. Musikaliska Akademien

Samspel och sammanhang
Kören är en unik mötesplats med förmåga att riva murar och bygga broar. Det är en plats där du samtidigt är både avsändare och mottagare i projekt som Helsingborgs Världskör, Gospelfest på Malmö Live och Break the Silence (kring musikens betydelse för ungas psykiska hälsa).

Jonas Engström, kör- och kursledare, Årets körledare 2022

Musik
handlar om livet
Vad visar nya studier och forskning om det som händer i och utanför kroppen när vi musicerar?
Hur kan musiken hjälpa oss att öppna upp och skapa ett mänskligt och socialt hållbart samhälle?

Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan, samt initiativtagare till Center for Social Sustainability, CSS, Karolinska Institutet

 

Make Music Matter!
Tillsammans med Tim Bergling Foundation med visionen ”Ett samhälle där färre barn och unga mår dåligt och där alla som mår dåligt ska få stöd” vill det nationella nätverket Make Music Matter! demokratisera musik genom att ge unga möjligheter att med bland annat digitala verktyg tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Göran Nikolausson, universitetslärare vid Linnéuniversitet samt initiativtagare till Make Music Matter! Klas Bergling, grundare och ordförande Tim Bergling Foundation


11.00 Panelsamtal. 

11.30 Slut. 

Sensus sänder från Nubiska rummet i samverkan med Karolinska Institutet, Kungl. Musikaliska Akademien/Sjungande Barn, Kungl. Musikhögskolan, Linnéuniversitet, Make Music Matter!, Tim Bergling Foundation och representanter från Socialutskottet i Sveriges Riksdag.

 

Avanmälan & Ångerrätt

Sensus allmänna anmälningsvillkor gäller, se villkoren här.

Arrangemangsnummer: 306481

Ledare

Jonas Engström

Kontaktperson