Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kraftigt sänkta anslag till studieförbunden

26 september, 2023

Regeringen och Sverigedemokraterna har nu lagt fram en gemensam budget där anslagen till studieförbunden minskar med 500 miljoner kronor, det vill säga cirka en tredjedel av nuvarande summa. Detta har mött stark kritik såväl från Sensus, som de andra studieförbunden och från andra aktörer.

Här följer några axplock om vad som sagts om regeringens neddragningar. Både hur vi har reagerat på nyheten men även Studieförbunden i samverkan och media.

Kommentar från Sensus förbundsrektor Fredrik Hedlund (18/9 2023)

"Vi har anat oråd under en längre tid. Med en nedskärning på nästan trettio procent blir vi såklart oroliga för vilka konsekvenser som det får för vårt demokrati-, bildnings- och kulturarbete tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och enskilda grupper och deltagare.

I en tid som präglas av stora utmaningar och polarisering är folkbildningens metoder och pedagogik omistliga. Vi bidrar till ett sammanhållet samhälle där olika tankar, tro och tyckande får mötas i trygga sammanhang. I våra verksamheter kan människor påbörja sina bildningsresor och i den lilla gruppen praktiseras och tränas demokrati regelbundet i vardagen, inte bara på valdagen. Det är nu tydligt att regeringen och Sverigedemokraterna tänker helt annorlunda. De nedmonterar när vi behöver bygga upp och stärka".

Fredrik Hedlund, förbundsrektor, Sensus studieförbund.

Fredrik Hedlund, förbundsrektor, Sensus studieförbund

Öppet brev till utbildningsminister Mats Persson (20/9 2023)

Hej utbildningsminister Mats Persson!

Vi har förstått att du som utbildningsminister vill att pengarna ska gå till utbildningar som ger riktiga jobb, istället för till studieförbund som Sensus. Du vet väl om att vi spelar en större roll för svenska samhället än enbart lära människor att laga mat kvällstid?

Läs hela texten på sensus.se

Gemensamt uttalande från styrelsen för Studieförbunden i samverkan, bestående av de tio studieförbundens förbundschefer (18/9 2023)

Regeringens nedskärningar kommer att märkas – varje dag, i hela landet

Regeringen och Sverigedemokraterna riktar nu ett slag mot studieförbunden och den fria folkbildningen. Nivån på de statliga anslagen ska sänkas med 500 miljoner kronor på tre år. Det motsvarar att studieförbunden förlorar en tredjedel av de statliga anslagen med inflationens kostnadsökningar inräknade. Det får konsekvenser för alla de människor som får mening i vardagen av studieförbundens verksamhet. Det gäller inte minst människor med funktionsnedsättning, de som står långt från arbetsmarknaden och ofrivilligt ensamma äldre. Nedskärningen slår mot verksamheten på landsbygden, integrationen av människor som är nya i Sverige, kompetensförsörjningen och det breda kulturlivet.

Redan innan de nedskärningar som idag presenterades stod studieförbunden inför en svår uppgift. Sedan 2016 har inflationen varit 30 procent, utan att statsanslagen till studieförbunden har räknats upp en enda krona. Mot den bakgrunden så slår regeringens nedskärningar ännu hårdare. Med en annalkande lågkonjunktur behövs studieförbunden än mer. Studieförbunden bidrar aktivt till att lösa flera av de samhällsproblem som Riksdag och regering står inför, som integrationen och den ofrivilliga ensamheten. Vi når ut dit få eller ingen annan når, till människor som står långt från samhället och arbetsmarknaden. Studieförbunden kommer alltid att göra vårt allra bästa utifrån de förutsättningar vi får. Men 500 miljoner kronor i nedskärningar kommer att märkas – varje dag, i hela landet. Många människor kommer inte längre att kunna ta del av studieförbundens folkbildning. Det kommer att bli långt färre cirklar, kurser, spelningar och föreläsningar - något vi beklagar djupt."

Läs fler uttalanden/pressmeddelanden i Studieförbundens nyhetsrum

Läs mer om nyheten i media