Cirkel om livet, hälsan och välbefinnandet

4 februari, 2022
  • Livsfrågor

I mars 2022 startar en studiecirkel i Uddevalla om sätt att leva på som gagnar oss och som kan ge både kunskap och inspiration.

Vad får en människa att må bra och hur hänger de olika delarna i livet ihop egentligen? I mars 2022 startar en studiecirkel i Uddevalla om sätt att leva på som gagnar oss och som kan ge både kunskap och inspiration. Den innefattar en helhetssyn på hälsa utifrån många aspekter, såsom fysisk, psykisk och social hälsa. Den inkluderar även existentiella och andliga aspekter.

Ingrid Hansson leder träffarna. Hon är ny cirkelledare hos Sensus men hon har också en massa annan erfarenhet. Hon är idrottslärare samt hälsovetare med magisterexamen i pedagogik och hälsofrämjande.

Studiecirkeln lutar sig mot ny litteratur, såsom Anders Wallenstens bok "Hälsogåtan" samt Bertil Marklunds bok "10 TIPS". Stenciler m.m. ingår. Möjlighet finns att genom Sensus köpa denna litteratur till ett reducerat pris. Dock är det inte helt nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig kursen.

De deltagande kan bidra med tankar och erfarenheter och på så sätt vara varandras resurs. Man får tillfälle att fundera över och ha en dialog om det givande och meningsfulla i tillvaron samt om det som kan kännas svårt. Kursen har en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här kan spännande diskussioner ske.