Barnets rätt – nu med digital studiehandledning

18 januari, 2023
  • Pedagogik och ledarskap
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbar utveckling

Sensus lanserar en ny digital studiehandledning till boken "Barnets rätt". Handledningen är till för medarbetarlag, ledarteam och styrelser som tillsammans vill utforska och lära sig mer Barnkonventionen och vad en prövning av barnets bästa innebär.

Boken Barnets rätt är en introduktion till barnkonventionen. Nu finns också en digital studiehandledning framtagen av Sensus verksamhetsutvecklare Marie Cöster, Sara Björk, Lena Åkesson, Magnus Andersson, Katarina Lindqvist och Cathrine Eiederhäll.

– Boken skrevs för att stötta i arbetet med barns rättigheter och för beslutsfattare när de ska fatta beslut som rör barn eller göra barnkonsekvensanalyser. Handledningen i Learnify är till för att väcka tankar och öppna ögonen.

Det säger Marie Cöster som är verksamhetsutvecklare hos Sensus i Malmö. Marie är församlingspedagog i botten, och brinner för demokratifrågor och utveckling. Hon har också bred erfarenhet inom pedagogik med Sensus metodik.

Studiehandlingen finns i tre moduler och möter ett uppdämt behov av kunskap, dels till beslutsbeställare, men också till de som gör arbetet. Den är till för såväl styrelser, medarbetarlag och kyrkoråd, som tillsammans vill utforska och lära mer om Barnkonventionen och vad en prövning av barnets bästa (BKA, barnkonsekvensanalys) innebär. Tillsammans går man igenom stegen kring varför, hur och vad man ska tänka på.

– Föreningar, församlingar och organisationer kan vinna mycket på att gå igenom denna process för att förankra och få ny kunskap. Det är en tydlig studiehandledning du gör själv och processar i Learnify, avslutar Marie.

Kort informationsfilm om "Barnets rätt" (längd: 2 min):

Barnets rätt - en bok om barnkonventionen

Vad betyder det att barnet ska ha inflytande, och vem kan avgöra vad som är barnets bästa? Boken är uppdaterad med en guide för prövning av barnets bästa samt strategier för att hantera motstånd. Författare Hanna Gerdes, Emma Fagerstrand, Karin Ljung Aust och Fredrik Svensson. Boken ges ut i samarbete med MR fonden.

Läs mer