Distans

Hållbar folkbildningsvecka: Starta en studiecirkel!

Studiecirkeln är demokrati, engagemang, återhämtning och gemenskap. Studiecirkeln är lärande, lyssnande och sammanhang. Det finns handledningar på särskilda teman, t.ex. hållbarhet, döden, civilkurage och återbruk. Det finns också generella handledningar - kom med i folkbildningen du med!

Datum

15 november 2023

Dag

Onsdag

Tid

Kl 19:00 - 20:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Verksamhetsutvecklare Tessan Nordeman som vanligtvis sitter i Kalmar och arbetar med allt mellan surdeg och salsadans visar upp exempel på olika typer av bokcirklar och studiecirklar som går att starta som ett sätt att hitta nya sammanhang och skapa möten med nya människor. 

I cirkeln är vi alla lika viktiga. Allas erfarenheter får ta lika mycket plats och i det mötet förändras människor. Människor förändrar sedan världen. 

Anmäl dig för att få en länk till sändningen. 

Agenda 2030:
Denna föreläsning kopplas till mål 3 - god hälsa och välbefinnande, mål 10 - minskad ojämnlikhet samt mål 16 - fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 605847

Kontaktperson