VÄXJÖ

Hållbar folkbildningsvecka: Hållbar social workshop med Coopmanion Kronoberg

Startdatum

13 november 2023

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 17:00 - 19:00

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

Norrgatan 15 VäxjöSensus Växjö

Norrgatan 15 35231 VÄXJÖ

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Är du intresserad av innovativa lösningar på samhällsutmaningar? Kom och delta i workshop tillsammans med andra om hur vi kan hitta innovativa lösningar på stora och relevanta samhällsutmaningar. Under kvällen kombinerar vi entreprenörskap och samhällsnytta.

Workshopen är baserad på metodiken Design Thinking som utgår från deltagaren och användaren som medskapare av lösningen.

Det bildas en dynamik när människor med olika erfarenheter och kunskaper aktiveras i en gemensam entrepreneriell process. När det skapas beröringspunkter mellan aktörerna genereras det också förutsättningar för genomförbara idéer. Det är dessa idéer vi gör verklighet av!

Genomförs i samverkan med Coopmanion Kronoberg under Sensus nationella Hållbar Folkbildningsvecka.

Praktisk info
Workshopen är gratis för dig att delta i men du behöver anmäla dig på länken ovan för att vara garanterad en plats.

Agenda 2030:
Denna workshop kopplas till mål 10 - minskad ojämlikhet, mål 11 - hållbara städer och samhällen, mål 12 - hållbar konsumtion produktion och mål 16 - fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030.

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla. 

Se hela programmet här.

 

Arrangemangsnummer: 605849

Kontaktperson