Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans / på plats

Hållbar folkbildningsvecka: Bli mer digital - äldres digitalisering

Den digitala vardagen är för alla - eller? Det finns idag många som står utanför stora delar av samhället på grund av att de inte kan hantera digitala verktyg. Vi möter deltagare och ledare som deltar i projektet Bli mer digital, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

Datum

16 november 2023

Dag

Torsdag

Tid

Kl 12:00 - 12:50

Plats

Zoom

Pris

Kostnadsfritt

Tema: Bli mer digital som äldre

Projektet Bli mer digital samlar äldre personer i mindre grupper för att tillsammans lära sig om appar, surf och andra digitala verktyg som behövs i vår alltmer digitaliserade vardag. Våra ledare engagerar sig på sin fritid för att hjälpa till med orientering och stöd i en alltmer digital värld. 

Anmäl dig för att få en länk till den digitala träffen. 

Agenda 2030:
Denna föreläsning kopplas till mål 3 - God hälsa och välbefinnande, 11 - Hållbara städer och samhällen samt mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsid: 1565779

Medverkande

Ida Aragrim

Kontaktperson