Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Från ord till HANDLING -Tro och miljö

Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?

Datum

3 februari 2022

Dag

Torsdag

Tid

Kl 19:00 - 20:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Under World Interfaith Harmony Week arrangerar SIR-Sveriges Interreligiösa Råd två tillfällen där representanter tillhörande olika trosgemenskaper berättar om hur deras tro inspirerat till engagemang kring klimat, miljö och ekologi och vill uppmärksamma positiva exempel på hur trossamfund konkret bidrar till miljö- och klimatarbetet.

Medverkande: Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop Stockholms katolska stift, Laudato Sí (påvens miljöskrivelse) och praktiska exempel Kamala Priya, Hindu Forum Sweden, ISKCONs lokala och globala miljöarbete Wendy Har, Sveriges Buddhistiska Gemenskap, Buddhist Green Days Sofia Rosshagen och Pella Thiel, Faith for Ecocide Law Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan, COP 26 Glasgow,

Anmälan senast 2 februari. Zoom-länk mailas ut till de anmälda samma dag som webinariet. Webinarium 2 äger rum 6 februari kl. 1500-17.00. För mer information och anmälan https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/tro-och-miljo-13-berattelser-fran-olika-samfund-save-the-date-321377/

Sveriges Interreligiösa Råd i samarbete med Sensus

använddinröst

Arrangemangsnummer: 321620

Medverkande

Sofia Rosshagen

Anders Arborelius

Kontaktperson