STOCKHOLM

Från ORD till handling -Tro och miljö- 13 berättelser från olika samfund

Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?

Datum

6 februari 2022

Dag

Söndag

Tid

Kl 15:00 - 18:00

Lokal/rum

Stora konferensen 10

Pris

Kostnadsfritt

Sveriges Interreligiösa Råds arbetsgrupp för miljöfrågor arbetar aktivt med att ta fram ett material som ska inspirera till engagemang kring tro, miljö, klimat och ekologi...

Medverkande: författarna till samfundens texter och Amanda Lind, Tidigare kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågor.

Anmälan senast 31 januari

OBS! Evenemanget kan komma att ställa om till digital träff, om Folkhälsomyndighetens direktiv ändras.

Sveriges Interreligiösa Råd i samarbete med Sensus

använddinröst

Arrangemangsnummer: 321377

Medverkande

Henrik Hallgren

Kaj Engelhart

Kontaktperson