Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

MALMÖ

Diplomerad HR-specialist - dagtid

Att arbeta som HR-specialist innebär att arbeta med HR-frågor på såväl operativ som strategisk nivå. Det innebär att arbeta med individer, grupper och organisation. Sensus utbildning till HR-specialist ger dig möjlighet att utvecklas inom dessa områden.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:30 - 16:30

Omfattning

27 tillfällen, 216 studietimmar

Plats

Sensus MalmöCaféet

Södra Vallgatan 5 21140 MALMÖ

Pris

113700 kr

Målet med utbildningen är att du skall tillägna dig kunskap och förståelse som gör att du kan tillämpa teorier och modeller för strategiska, taktiska och operativa beslut inom företag eller organisation, speciellt med hänsyn till HR-frågor. Du kommer att få en generalistkompetens som gör att du känner dig trygg i din roll som HR-specialist.

Utbildningen vänder sig till alla som har personalarbete som sin huvudarbetsuppgift. Den vänder sig också till chefer på samtliga nivåer.

Utbildningen pågår under ca 1,5 år och genomförs en heldag varannan vecka vilket gör att du kan studera och arbeta parallellt.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något du kommer att ha stor glädje och nytta av både under utbildningen och i framtiden.

Startdatum

Utbildningen startar måndagen den 14/11.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området med stor erfarenhet vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.

Antal deltagare

Antalet deltagare är som regel högst 12 per utbildning.

Informationsmöte

Digitalt informationsmöte torsdag den 13/10 Kl. 09.00 - 10.00 på mötesplattformen Zoom. Läs mer och anmäl dig här:

Pris

113 700 kr exklusive litteratur

Kontakt

För ytterligare information och anmälan kontakta: maria.ljung@sensus.se, 0470-70 73 02

Mer information om utbildningen

Hela innehållet i detalj

Deltagarröster

Arrangemangsnummer: 905890

Ledare

Tomas Wallin

Katrin Edström

Kontaktperson