Diplomerad HR-specialist

Som diplomerad HR-specialist har du en generalistkompetens inom HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll. Du får kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något som du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden.

Mål
Efter avslutad utbildning kommer du att ha en generalistkompetens inom HR-frågor. Du förstår och tillämpar teorier och modeller för strategiska och operativa beslut inom HR. Du behärskar de viktigaste processerna för HR-arbete och du känner dig trygg i din roll som HR-specialist.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har personalarbete som din huvudsakliga arbetsuppgift, samt till dig som är chef och har personalansvar.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller motsvarande, samt några års praktisk erfarenhet av personalarbete.

Upplägg och innehåll
Utbildningen omfattar 224 studietimmar, en kväll per vecka, alternativt en heldag varannan vecka, under tre terminer. Teori varvas med praktiska övningar. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt.

Utbildningen innehåller följande avsnitt:

  • HR i praktiken
  • Arbetsrätt
  • Kommunikation för HR
  • Arbetsmiljö och rehabilitering
  • Personalekonomi
  • Strategisk HR
  • Fördjupad strategisk HR

Se hela innehållet i detalj här

Kurslitteratur
Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare
Samtliga ledare är verksamma inom området och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats
Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris
37 900 kr per termin, exklusive litteratur (hela utbildningen är tre terminer)

Se alla planerade startdatum här